Загальні умови MAKEUP Club

1. Загальні положення
 • Організатором MAKEUP Club та розпорядником даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЙКАП ТРЕЙДІНГ» (Ідентифікаційний код 43221188), місцезнаходження: м. Київ, просп. Степана Бандери, 8, к. 1 (далі – Організатор).
 • Ці Правила встановлюють правила збору та обробки персональних даних, отриманих через MAKEUP Club, що розміщується на сайті https://makeup.com.ua/ (далі – Сайт), а також регулюють правові відносини у сфері інтелектуальної власності між Організатором та Підписниками MAKEUP Club.
 • Персональні дані збираються, використовуються, обробляються та зберігаються відповідно до умов Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 No 2297-VI.
 • Метою збору та обробки персональних даних Організатором є забезпечення реалізації цивільно-правових правовідносин, в тому числі надання доступу до послуг, інформації та/або матеріалів, що містяться на Сайті.
2. Персональні дані та інформація, що обробляються
 • Організатор збирає дані осіб, які зареєстрували свій обліковий запис на Сервісі (надалі - Підписники, кожен окремо - Підписник).
 • Дані особистого характеру Підписника включають всі дані, які він надає під час реєстрації облікового запису, профілю та розміщення вмісту на Сервісі Організатора.
 • Під час використання Сайту Організатором збираються публікації, фотографії та/або відео, хештеги, коментарі, що розміщуються Підписником (далі – Контент) та інші дії, що здійснюються на Сайті, в тому числі навігаційні дані Підписників, включаючи інформацію про посилання та посилання, які були натиснуті, а також тривалість, частота діяльності Підписника на Сайті.
 • Надання особистих даних Організатору та публікація Вмісту Підписником є добровільним у зв'язку з наданням послуг через Сайт, крім обов’язкових, які необхідні для реєстрації з метою створення облікового запису Підписника.
 • Підписник надає Організатору право на обробку його персональних даних, зокрема поміщати персональні дані в бази даних Організатора (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за потреби). Організатор зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Організатором на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
3. Файли cookies
 • Сайт використовує файли cookie. Їх запис здійснюється на кінцевому пристрої особи, яка відвідує Сайт, якщо це дозволяє веб-браузер. Файл cookie зазвичай містить ім’я домену, з якого він надійшов, «термін дії» та окреме випадково вибране число, яке ідентифікує цей файл. Інформація, зібрана за допомогою цього типу файлу, допомагає ідентифікувати налаштування Підписника і налаштувати проботу Сайту відповідно.
 • Організатор використовує два типи файлів cookie:
 • Сеансові файли cookie: після завершення сеансу браузера або вимкнення комп’ютера збережена інформація видаляється з пам’яті пристрою.
 • Постійні файли cookie: вони зберігаються в пам’яті кінцевого пристрою Підписника і залишаються там, доки не будуть видалені або термін дії не закінчиться.
 • Організатор використовує власні файли cookie для:
 • Аутентифікація Підписника на Сайті та забезпечення сеансу Підписника на Сайті (після авторизації), усунення необхідності повторного введення Підписником логіна та пароля на кожній підсторінці Сайту;
 • Застосування індивідуальних налаштувань Підписника на Сайті як то вибрана мова спілкування і т.п.;
 • Аналіз і дослідження, а також публічний аудит, зокрема для створення анонімної статистики, яка допомагає зрозуміти, як Підписники використовують Сайт, тим самим покращуючи його структуру та вміст.
 • Механізм файлів cookie є безпечним для пристроїв Підписників, що викорисовуються для доступу до Сайту. Зокрема, віруси чи інше небажане або шкідливе програмне забезпечення не можуть проникнути на пристрої Підписника таким чином. Однак у своєму браузері Підписники мають можливість обмежити або вимкнути доступ файлів cookie на їх пристроях. Якщо Підписник використовує цю опцію, використання Сайту є можливим, за винятком функцій, для яких, звичайно, потрібні файли cookie.
 • Організатор може збирати IP-адреси Підписників. IP-адреса – це номер, присвоєний інтернет- провайдером комп’ютеру відвідувача Сайту. IP-номер дає Підписнику доступ до Інтернету. У більшості випадків він динамічно призначається комп’ютеру, тобто змінюється кожного разу, коли Підписник підключаєтеся до Інтернету. IP-адреса використовується Організатором для діагностиці технічних проблем із сервером, проведенні статистичних аналізів (наприклад, визначення, з яких регіонів ми реєструємо найбільше відвідувань), як інформація, корисна для управління та вдосконалення Сайту, а також для цілей безпеки та можливої ідентифікації від небажаних автоматичних програм для перегляду вміст, який завантажує сервер Сайту.
 • Сайт може містить посилання та посилання на інші веб-сайти. Організатор не несе відповідальності за правила захисту конфіденційності, які до них застосовуються.
4. Права Підписників як суб'єктів персональних даних
 • Підписник має право знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Організатора, який є володільцем та розпорядником персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених чинним законодавством.
 • Право на отримання інформації про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.
 • Право на доступ до своїх персональних даних.
 • Право на заперечення проти обробки своїх персональних даних:
 • Підписник має право в будь-який час заперечити - з причин, пов'язаних з конкретною ситуацією Підписника - проти обробки його персональних даних, включаючи профілювання, якщо Організатор обробляє дані на основі законного інтересу, наприклад маркетинг Організатора, ведення статистики щодо використання окремих функціональних можливостей Сайту та полегшення використання Сайту, а також опитування про задоволеність.
 • Відмова у формі електронного листа від отримання повідомлень, пов’язаних із послугами, означає, що Підписник заперечує проти обробки його персональних даних, включаючи створення профілю для цих цілей.
 • Якщо заперечення Підписника виявиться обґрунтованим і Організатор не має інших правових підстав для обробки персональних даних, персональні дані Підписника, проти обробки яких Підписник заперечив, будуть видалені.
 • rules_4.4.4
 • Право на відкликання згоди на обробку персональних даних. Відкликання згоди набуває чинності з моменту відкликання згоди. Відкликання згоди не впливає на обробку даних відповідно до закону до його відкликання.
 • Право на зміну або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.
5. Керування безпекою
 • Організатор пропонує Підписникам безпечне та зашифроване з’єднання під час передачі персональних даних і під час входу в обліковий запис Підписників на Сайт. Організатор використовує сертифікат SSL, виданий однією з провідних світових компаній із захисту та шифрування даних, що надсилаються через Інтернет.
6. Права інтелектуальної власності
 • Підписник MAKEUP Club (власник виключних майнових прав інтелектуальної власності) при розміщенні Контенту (будь-які матеріали, у т.ч., але не обмежуючись: фото-, відео-, текст, картинки, тощо.) передає Організатору у повному обсязі всі майнові права інтелектуальної власності (надалі – Права Інтелектуальної Власності) на такий Контент, які передбачені Цивільним кодексом України, законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (паризького акту від 24.07.71, зміненого 02.10.79), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952, а також іншими нормативно-правовими актами.
 • Під виключними майновими правами інтелектуальної власності на Контент розуміються всі майнові права інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись: (i) виключне право на використання Контенту, (ii) виключне право дозволяти використання Контенту, (iii) виключне право перешкоджати неправомірному використанню Контенту, у тому числі забороняти таке використання, а також (iv) будь-які інші майнові права, передбачені чинним законодавством. Права Інтелектуальної Власності включають, без обмежень, право використання Контенту Підписників будь-яким способом, не забороненим чинним законодавством, у тому числі:
 • відтворювати Контент цілком або частково будь-яким способом і у будь-якій формі;
 • будь-яким способом розповсюджувати Контент, його переклади, модифікації;
 • надавати доступ до відтворених у будь-якій матеріальній формі Контент необмеженому колу осіб, в тому числі шляхом надання мережевого доступу, включаючи мережу Інтернет, та іншими способами;
 • використовувати у рекламі Контент в будь-якому вигляді будь-якими засобами, через мережу Інтернет, по радіо, телебаченню, в друкованих та інших засобах масової інформації, в інший спосіб;
 • публічно показувати Контент, включаючи повну або часткову демонстрацію Контенту;
 • публічно сповіщати Контент цілком або частково шляхом передачі в ефір, і (або) наступної передачі в ефір, кабельними мережами або в інший спосіб;
 • публікувати Контент;
 • переробляти, адаптувати, змінювати, створювати похідний Контент, включати в інший Контент або в інший спосіб переробляти Контент, у тому числі перекладати Контент з однієї мови на іншу, а також включати Контент до складу збірок, баз даних, будь-яких інших творів;
 • використовувати Контент будь-яким іншим чином, у тому числі у зміненій формі.
 • Права Інтелектуальної Власності, що передаються Підписником Організатору, не обмежуються територією та є безстроковими.
 • Організатор не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Підписником під час реєстрації на Сайті. Підписник несе відповідальність за достовірність даних зазначених під час реєстрації на Сайті та розміщенні (публікації) Контент, погоджується на всі ризики, пов'язані з недостовірністю такої інформації та Контенту.
 • Підписник, розміщуючи Контент на Сайті підтверджує, що він є автором та/або має право на його публікацію. Підписника несе самостійну відповідальність за опублікований ним Контент. В разі виникнення претензій третіх осіб щодо достовірності та/або оригінальності опублікованого Контенту, Організатор має право заблокувати такий Контент до моменту надання відповідних доказів Підписником достатніх для доведення безпідставності таких претензій третіх осіб.
 • Розміщення Підписником Контенту в MAKEUP Club означає повну та беззаперечну згоду Підписника з цими правилами та їх розуміння у повному обсязі.
7. Акції MAKEUP Club
 • Акції MAKEUP Club проводиться Організатором з метою популяризації серед існуючих та потенційних споживачів продукції, що реалізується на Сайті, реклами такої продукції та підвищення споживчого інтересу до неї, стимулювання її продажів та популяризації MAKEUP Club.
 • Територія - Акції проводиться на території України, окрім тимчасово окупованої території та областей (населених пунктів), що знаходяться поза контролем української влади, територія проведення військових дій і населених пунктів, що є вимушеним обмеженням.
 • Період проведення Акцій, подарунковий фонд Акцій (надалі – Подарунки), контактні дані Акції, порядок участі в Акції, порядок та умови проведення розіграшу Подарунків, порядок та строки визначення Переможця, порядок отримання Подарунків тощо уточнюються Організатором при проведенні відповідної Акції та встановлюються у правилах відповідної Акції.
 • Правила відповідної Акції та детальна інформація про Акцію, в т.ч. інформація про будь-які зміни, розміщуються Організатором для ознайомлення на Сайті. Безпосереднім місцем розміщення такої інформації є акційна сторінка Сайту.
 • Акції проводяться виключно серед Підписників, які є виключно дієздатними громадянами України, яким виповнилось 18 років, та які належним чином та в повному обсязі виконали всі умови правил відповідної Акції.
 • Подарунки та/або їх характеристики визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несе гарантійних зобов’язань щодо якості, строку придатності, строку служби Подарунків. Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Подарунків Акції після отримання таких Подарунків Переможцями, та не відповідають за неможливість скористатись Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.
 • Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Подарунків забезпечується Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України, є Організатор, який відповідає за нарахування та сплату податків/зборів, пов’язаних з врученням таких Подарунків, а також за вчинення будь-яких інших дій, що у даному випадку вимагаються податковим законодавством від Організатора як податкового агента щодо податку на доходи фізичних осіб/військового збору.
 • В Акції не мають права брати участь: працівники та представники Організатора, та/або будь- яких інших компаній, які беруть участь в підготовці або проведенні Акції і їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
 • При участі в Акції Підписники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а також відповідними правилами відповідної Акції.
 • Підписники, що виконають всі вимоги правил відповідної Акції, здобувають право на участь у розіграші одного з Подарунків в порядку та на умовах, визначених правилами відповідної Акції.
 • Організатор, у відповідності до правил відповідної Акції, проводить визначення Переможців серед Підписників, які прийняли участь в Акції, з використанням системи генерування випадкового вибору www.random.org, після чого такі Підписники отримують статус Переможців (в тексті цих Правил іменуються разом «Переможцями», а кожен окремо – «Переможець»).
 • Визначення Переможців Акцій проводиться шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою Інтернет ресурсу https://www.random.org/). У спеціальному обладнанні/спеціальній комп’ютерній програмі не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції. Визначення Переможців буде знято на відео, яке буде доступне для перегляду на Сайті.
 • Організатор публікує список Переможців Акції на Сайті протягом строку визначеного правилами відповідної Акції.
 • За результатами системи генерування випадкового вибору www.random.org визначена Організатором кількість Підписників, що прийняли участь в Акції та стали Переможцями – отримують право на отримання Подарунків.
 • Після публікації списку Переможців Акції на Сайті, Організатор, протягом строку визначеного правилами відповідної Акції, зв’язується з кожним Переможцем Акції у телефонному режимі та/або засобами електронного зв’язку (електронна пошта).
 • Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними з врахуванням особливостей визначених у п.7.19. цих Правил та правил відповідних Акцій і не можуть бути змінені або оскаржені Підписниками, що приймають участь в Акції.
 • Рішення про відмову в участі та/або зняття Підписника, що приймає участь в Акції, з участі в Акції та/або відмову надання/вручення Подарунків відповідному Підписнику Організатор приймає за умови невиконання таким Підписником його зобов’язань, вказаних у цих Правилах та правилах відповідної Акції та/або порушення таким Підписником вимог і умов цих Правил та правил відповідної Акції, у т.ч. якщо Організатор не зміг зв’язатися з Переможцем у строки визначені правилами відповідної Акції. Таке рішення Організатора є остаточним, роз’ясненням, обґрунтуванням оскарженню не підлягає.
 • У разі відмови Підписника, що приймає участь в Акції, від отримання Подарунку (у т.ч. якщо Організатор не зміг зв’язатися з Переможцем та/або отримати відповідь на електронний лист у строки визначені правилами відповідної Акції), або порушення таким Підписником цих Правил та/або правил відповідної Акції до вручення Подарунку, право на отримання саме такого Подарунку здобуває інший Переможець, що невідкладно визначається із числа Підписників, що приймають участь в Акції, у спосіб, передбачений п. 7.13 цих Правил, а саме визначення нового Переможця шляхом використанням системи генерування випадкового вибору www.random.org. Таке переобрання відбувається до моменту остаточного вручення відповідного Подарунку.
 • Рішення щодо способу визначення Переможців Акції, дотримання/недотримання Підписниками, що приймають участь в Акції, та Переможцями Акції цих Правил та правил відповідної Акції приймається Організатором самостійно та оскарженню не підлягає.
 • З метою забезпечення участі в цій Акції, Організатором обробляються наступні персональні дані Підписників, що приймають участь в Акції: ім’я, прізвище, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо.
 • Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Підписником, що приймає участь в Акції, з метою участі в Акції, оплачується таким Підписником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.
 • Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Підписника з цими Правилами та правилами відповідної Акції. Порушення Підписником цих Правил, правил відповідної Акції або відмова Підписника від належного виконання цих Правил, правил відповідної Акції вважається відмовою Підписника від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.
 • Організатор не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Підписником, що приймає участь в Акції, неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.
 • Переможці Акції зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Подарунків Акції.
 • У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, правил відповідної Акції та/або питань, не врегульованих цими Правилами, правилами відповідної Акції, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
 • Беручи участь в Акції, кожен Підписник/Переможець свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, правилами відповідної Акції, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором виключно з метою виконання умов та вимог цих Правил, правил відповідної Акції, що не суперечить чинному законодавству України.
 • Приймаючи участь в Акції, Підписник тим самим погоджується що будь-які можливі наслідки отримання ним Подарунка, в тому числі і можливі наслідки в разі оформлення соціальних виплат, субсидій і т.п. повинні зважуватись ним самостійно. Переможець Акції, отримуючи Подарунок, розуміє, що такий Подарунок є його доходом та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичної особи – Переможця Акції, та сум утриманого з нього податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Подарунку та наслідки таких дій. Організатор не несе відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Подарунків Акції.
 • У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням Указом Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 р. № 64/2022 воєнного стану на всій території України, Організатор залишає за собою право призупинити проведення акції на невизначений термін з повідомленням про це Підписників на Сайті.